Wirecutter

Sammensyninger er et nøjagtigt og præcist stykke arbejde, hvor der ikke er tid til, eller overskud til at arbejde med dårlige redskaber. En wirecutter sikre at du blot skal koncentrerer dig om dit håndarbejde, og cutteren klare sin del til perfektion, når der skal klippes kirurgisk wire.

Wirecutter til klipning af kirurgiske wire